Περγκοτέντα P200 (τοποθεσία: Ηλιούπολη)

 

 

 

 

Περιγραφή