Εξ’ ολοκλήρου κατασκευή περιπτέρου (τοποθεσία: Μέγαρα)