Πόρτα εισόδου πολυκατοικίας (κλειδαριά 3 σημείων) με αλουμίνια ΕΤΕΜ Ε-1000

Περιγραφή