Αντικατάσταση βιτρίνας σε κατάστημα με κουφώματα ETEM Ε-1000 (τοποθεσία: Ζωγράφου)