ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΩΝ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κλεοβούλου 7, Τ.Κ. 11743
Αθήνα
Τηλ.: 210 92 34 410 • 210 92 34 800 
Email: info@e-tentes.gr

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 087169602000